Koç Danışan Etik İlişkisi  31 Mayıs 2016

Bir danışanla çalışırken, otomatik olarak benimsediğimiz bir takım anlayışı vardır. Bunlardan biri danışanın çıkarları üstündür anlayışıdır. Ayrıca koçlar olarak ilişkiye nesnel,tarafsız ve yargısız olarak yaklaşırız ne kendi kazancımız için orada bulunuruz ne de bir türlü gizli gündemimiz vardır.

Sadece danışana yardımcı olmak için orada oluruz. Ilk başta sınırlarımızı korumalıyız danışanlarımız bizden profesyonel ilişkiyi tanımlamamızı isterler tanımlamassak onlar tanımlayacaktır. Burada ki durumda bunun bir örneğidir. lCF etik kurallarında iyi bir şekilde ifade etmektedir. Koç bir bilgi alışverişini, tartışmanın, yönlendirmenin veya hedeflenen sonucunun danışanın gelişimi ve iyiliği olduğunu ve koçun kendi çıkarlarını desteklenmesi olmadığını yalnızca iletmez aynı zamanda sürekli gösterir.

Bu tarz ilişkilerin içinde olmak bir takım sorunları ve riskleri beraberinde getirecektir. Profesyonel koçluk anlayışını, duruşunu ortadan kaldırabilir.

Nesnelliğimize, işbirliğimize, öz sorumluluk ve özgünlük değerlerimizi zedeler, çıkar çatışması olacağı için koçun danışandan beklentisi doğacaktır. Buda sağlıklı bir koçluk ilişkisini sürdürebilmesi için var olması gereken etik kuralları ortadan kaldıracak ve sonuç koçluk anlayışını zedeleyecektir. Yüksek etik ilkelerine sahip olup onlara göre yaşamak danışanlarımıza, kendimize ve mesleğimize olan borcumuzdur.