Kurum Koçluğu

Kurum koçluğu ülkemizde henüz yeni duyulmaya başlanmış bir kavramdır. Kurum koçluğu agresif, stresli ve huzursuz bir çalışma ortamının düzeltilmesi için en faydalı uygulamalardan biridir. Çalışanların kendilerini değerli hissettikleri, yapıcı hedef ve eylemlerin olduğu çalışma ortamları başarıyı beraberinde getirirler. 

Kurum koçluğu çalışanlarda performans ve üretkenlik artışı sağlar. Kuruma karşı aidiyet ve destek ortamının yaratılmasına yardımcı olur. Daha iyi müşteri ilişkileri geliştirilmesine olanak sağlar. Çalışan bağlılığını yüksek tutar.

Kurum koçluğundan faydalanan şirketlerde iletişim, karar alma süreçleri, strateji, takım olabilme, hedef belirleme ve kriz yönetimi gibi konularda daha verimli sonuçlar alındığı yadsınamaz bir gerçektir.