Yönetici Koçluğu

Kariyerlerinde önemli noktalara gelmiş yöneticilerin üzerlerinde büyük baskılar ve sorumluluklar vardır. Fakat buna rağmen yöneticiler, bu baskıların negatif ve olumsuz etkilerini en aza indirerek kurumsal verimliliği ve başarıyı maksimum düzeyde tutmalıdırlar. Ayrıca içinde bulunduğumuz bilgi çağı hepimizi sürekli değişime, yeniliğe teşvik eder ve fakat bunu gerçekleştirmenin zorluğuna rağmen yöneticilerin mükemmel bilgi ve yetkinliklere sahip olmaları beklenir. Kurumların rekabette öne çıkabilmek ve başarılı olabilmek için hızlı değişim ortamlarına uyum göstermesinde de yöneticilere büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Yönetici koçluğu; yöneticiye, hem kendisinin hem de ekibinin performansını arttırmak için gerekli olan becerileri edinmesinde ve hedeflerine daha hızlı ulaşmasında yol gösterici olur. Üst yönetimdeki başarılı yöneticilerin koçluğa ihtiyacı olmadığı yönünde kalıplaşmış bir düşünce vardır. Oysa bunun aksine yönetici koçluğu örgütlerin kurumsal başarısında etkin bir role sahiptir. Son bir kaç yıldır bu düşünce değişerek yönetici koçluğu kurumların tercih ettiği bir uygulama haline gelmeye başlamıştır.