Liderlik Koçluğu

"Liderlik doğuştan mı gelir yoksa sonradan da öğrenilir mi?" sorusunun cevabı günümüzde net bir şekilde liderliğin öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir süreç olduğudur. 

Liderlik koçluğu bu potansiyeli taşıyanların kendi liderlik tarzlarını oluşmalarına yardımcı olacak koçluk çeşididir. Özellikle işletme yönetimlerinin etkin olabilmesi için liderlik en gerekli unsurlardan biridir. Günümüzde işletmelerde liderlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır çünkü değişim ve gelişim sürekli devam etmekte ve bunları hemen öğrenebilen, uygulayabilen, çevresinede öğretebilen, yol gösterici olan liderlere karşı ciddi talep oluşmaya başladı. 

Liderlik koçluğunda danışanlara etkin zaman kullanımı, karar alma mekanizmaları ve süreçleri, nasıl güven ortamı oluşturacakları, kendi etkinlik alanlarını yaratmada kullanabilecekleri farklı araçlar ve etkinlik alanı yaratma formülleri öğretilir.