Performans Koçluğu

Performans değerlendirme hem kurumlar hem de çalışanlar için çok önemlli bir parametredir. Doğru insandan gerekli faydayı maksimumda sağlayabilmek ve ondaki potansiyeli açığa çıkarmak gereklidir. Performans değerlendirme bireyin görevindeki başarısını, işindeki tutum ve davranışlarını ortaya koyar. Bunun yanı sıra performansın gelişimi için eğitime ihtiyaç var mı, ödül sistemi faydalı olur mu gibi veriler toplamak için önemli ve gerekli bir uygulamadır. Çalışanların güçlü ve zayıf kaldıklarını noktaları belirlemek ve bunları geliştirmek kurumun kendi gelişimini de etkileyecektir. 

Performans değerlendirmenin faydalarını genel olarak sıralarsak;

- Geçmiş dönem performanslarını incelemk ve bunun sonucunda mevcut performansın gelişmesini sağlamak

- Geleceğe yönelik terfi durumlarını saptamak ve buna uygun ücretlendirme yapmak, zam oranlarını ayarlamak

- İyi performası özendirerek çalışanların verimlilklerini artırmak 

- Yönetim becerisi olan çalışanların bu yönlerini geliştirmek

Performans yönetiminin iki temeli vardır: Hedefler ve yetkinlikler. "Hedef" belirli bir süre sonunda ulaşılmak istenilen noktadır. "Yetkinlik" ise işteki başarı ve tatmin için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışlar olarak tanımlanabilir. 

Performans koçluğuda çalışanların hedefledikleri başarıya ulaşmaları için vardır.