Nöroloji Linguistic Programlama (NLP)

N (Noröloji): Zihnimizin düşünme ve algılama biçimi

L (Linguistic): Dil kalıbı ve kullanım şeklimiz.

P (Programlama): Hedefe varmak için davranışlarımızı ve duyu organlarımızı nasıl düzenleyeceğimizdir.

NLP, zihnimizi ve sinir sistemimizi yeniden programlamaya yarayan çalışmaların bütünüdür.

NLP, hayatımızda her zaman var olan ancak üzerine düşünmeden yaşadığımız olayların tamamının farkındalığını sağlama ve bilinçli hale getirmeye yarayan model ve metodolojidir. Dilbilimci ve matematikçiler sayesinde model haline getirilmiştir. NLP yöntemi günümüzde artık sadece terapi için değil yönetim, eğitim ve hayatımızın her anında kullanılmaya başarılı bir şekilde başlanmıştır.

İnsanın içinde farkındalığı ortaya çıkartan NLP ile kişisel yetenekler, beceriler, davranışlar da açığa çıkartılarak yetenekleri ve becerileri bilinçli ve daha sağlam geliştirilebilir yaşam standartları olarak ortaya koyar.

NLP, insan ilişkilerinden yola çıkar.